Mapowanie obszaru inwestycji

Przygotowywane przez nas opracowania mogą posłużyć do planowania inwestycji, zarządzania zasobami, wykonania inwentaryzacji budowy oraz do przeprowadzenia różnorodnych analiz przestrzennych. Naszym podstawowym produktem jest ortofotomapa (rozdzielczość pixela do 1cm2) obrazująca aktualną sytuację obszaru inwestycyjnego (jednego dnia jesteśmy w stanie pokryć obszar o powierzchni do 20km2).

Mapowanie obszaru inwestycji

Przygotowywane przez nas opracowania mogą posłużyć do planowania inwestycji, zarządzania zasobami, wykonania inwentaryzacji budowy oraz do przeprowadzenia różnorodnych analiz przestrzennych. Naszym podstawowym produktem jest ortofotomapa (rozdzielczość pixela do 1cm2) obrazująca aktualną sytuację obszaru inwestycyjnego (jednego dnia jesteśmy w stanie pokryć obszar o powierzchni do 20km2).

Inspekcje trudnodostępnych miejsc

Oferujemy badanie i ekspertyzę trudnodostępnych elementów budowli i konstrukcji inżynieryjnych. Kamera światła widzialnego z 30x zoomem optycznym pozwala na identyfikację nawet najmniejszych pęknięć, korozji, odkształcenia i innych defektów konstrukcyjnych. Nasze rozwiązania UAV pozwalają na wykonanie ekspertyz słupów, mostów, budynków, tam i innych konstrukcji bez konieczności wysyłania tam człowieka, co znacznie zmniejsza koszty oraz minimalizuje ryzyko utraty życia lub zdrowia pracownika.

Inspekcje trudnodostępnych miejsc

Oferujemy badanie i ekspertyzę trudnodostępnych elementów budowli i konstrukcji inżynieryjnych. Kamera światła widzialnego z 30x zoomem optycznym pozwala na identyfikację nawet najmniejszych pęknięć, korozji, odkształcenia i innych defektów konstrukcyjnych. Nasze rozwiązania UAV pozwalają na wykonanie ekspertyz słupów, mostów, budynków, tam i innych konstrukcji bez konieczności wysyłania tam człowieka, co znacznie zmniejsza koszty oraz minimalizuje ryzyko utraty życia lub zdrowia pracownika.