Inspekcje Farm Wiatrowych

Nasza technologia pozwala na szybką i precyzyjną identyfikację uszkodzeń turbiny wiatrowej. Wykonujemy zarówno pomiary termowizyjne pozwalające na wykrycie wad konstrukcji (przegrzewanie się elementów turbiny) oraz pomiary optyczne z wykorzystaniem kamery o wysokiej rozdzielczości z zoomem optycznym. Badamy stan połączeń między segmentami oraz stan powłok (wykrywanie korozji, zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych).

Inspekcje Farm Wiatrowych

Nasza technologia pozwala na szybką i precyzyjną identyfikację uszkodzeń turbiny wiatrowej. Wykonujemy zarówno pomiary termowizyjne pozwalające na wykrycie wad konstrukcji (przegrzewanie się elementów turbiny) oraz pomiary optyczne z wykorzystaniem kamery o wysokiej rozdzielczości z zoomem optycznym. Badamy stan połączeń między segmentami oraz stan powłok (wykrywanie korozji, zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych).

Inspekcje Linii Energetycznych

Przygotowujemy kompleksową dokumentację linii energetycznych. W ramach usługi sprawdzamy stan kluczowych elementów słupa wysokiego napięcia. Pomiar termowizyjny umożliwia identyfikację przegrzewających się elementów konstrukcji. Zastosowanie wysokorozdzielczej pkamery z 30-krotnym zoomem optycznym pozawala na wykrycie uszkodzeń mechanicznych i chemicznych: pęknięć, korozji, osadów. Uzupełnieniem pomiarów jest wykonanie inwentaryzacji sieci energetycznej, w ramach której przygotowujemy ortofotomapę oraz model 3D obszaru wzdłuż danego odcinka linii energetycznej.

Inspekcje Linii Energetycznych

Przygotowujemy kompleksową dokumentację linii energetycznych. W ramach usługi sprawdzamy stan kluczowych elementów słupa wysokiego napięcia. Pomiar termowizyjny umożliwia identyfikację przegrzewających się elementów konstrukcji. Zastosowanie wysokorozdzielczej pkamery z 30-krotnym zoomem optycznym pozawala na wykrycie uszkodzeń mechanicznych i chemicznych: pęknięć, korozji, osadów. Uzupełnieniem pomiarów jest wykonanie inwentaryzacji sieci energetycznej, w ramach której przygotowujemy ortofotomapę oraz model 3D obszaru wzdłuż danego odcinka linii energetycznej.

Inspekcje farm fotowoltaicznych

Mapy termalne farm fotowoltaicznych umożliwiają przeprowadzenie dokładnej analizy stanu paneli słonecznych. Szczególnie ważna jest identyfikacja tzw. „gorących punktów” czyli uszkodzonych lub wadliwych elementów zmniejszających wydajność panelu oraz stwarzających zagrożenie samozapłonu konstrukcji. Nasze opracowania pozwalają na odczyt temperatury dowolnego punktu oraz szybką jego identyfikację na podstawie współrzędnych GPS.

Inspekcje farm fotowoltaicznych

Mapy termalne farm fotowoltaicznych umożliwiają przeprowadzenie dokładnej analizy stanu paneli słonecznych. Szczególnie ważna jest identyfikacja tzw. „gorących punktów” czyli uszkodzonych lub wadliwych elementów zmniejszających wydajność panelu oraz stwarzających zagrożenie samozapłonu konstrukcji. Nasze opracowania pozwalają na odczyt temperatury dowolnego punktu oraz szybką jego identyfikację na podstawie współrzędnych GPS.