Ortofotomapy

Przygotowywane przez nas opracowania mogą posłużyć do planowania inwestycji, zarządzania zasobami, wykonania inwentaryzacji budowy oraz do przeprowadzenia różnorodnych analiz przestrzennych. Naszym podstawowym produktem jest ortofotomapa (rozdzielczość pixela do 1cm2) obrazująca aktualną sytuację obszaru inwestycyjnego (jednego dnia jesteśmy w stanie pokryć obszar o powierzchni do 20km2).

Ortofotomapy

Przygotowywane przez nas opracowania mogą posłużyć do planowania inwestycji, zarządzania zasobami, wykonania inwentaryzacji budowy oraz do przeprowadzenia różnorodnych analiz przestrzennych. Naszym podstawowym produktem jest ortofotomapa (rozdzielczość pixela do 1cm2) obrazująca aktualną sytuację obszaru inwestycyjnego (jednego dnia jesteśmy w stanie pokryć obszar o powierzchni do 20km2).

Modele 3D

Oferujemy opracowanie numerycznego modelu terenu dla kopalni odkrywkowych, składów surowców sypkich i innych obiektów wymagających okresowego pomiaru mas. Zajmujemy się również wizualizowaniem budynków, budowli inżynieryjnych, placów budowy i obszarów inwestycji.

Modele 3D

Oferujemy opracowanie numerycznego modelu terenu dla kopalni odkrywkowych, składów surowców sypkich i innych obiektów wymagających okresowego pomiaru mas. Zajmujemy się również wizualizowaniem budynków, budowli inżynieryjnych, placów budowy i obszarów inwestycji.