Monitorowanie upraw

Posiadamy systemy UAV przeznaczone do wykonywania pomiarów na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Opracowujemy mapy kondycji roślin, badamy stan zachwaszczenia oraz wskazujemy obszary klęsk nieurodzaju. Informacje, które dostarczamy przekładają się na optymalizację procesu nawożenia upraw oraz pozwalają na szybkie wykrywanie i identyfikowanie chorób i innych zagrożeń.

Monitorowanie upraw

Posiadamy systemy UAV przeznaczone do wykonywania pomiarów na potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Opracowujemy mapy kondycji roślin, badamy stan zachwaszczenia oraz wskazujemy obszary klęsk nieurodzaju. Informacje, które dostarczamy przekładają się na optymalizację procesu nawożenia upraw oraz pozwalają na szybkie wykrywanie i identyfikowanie chorób i innych zagrożeń.